دفتر جذب مدرسه عالی کسب و کار ماهان(گیلان)

برگزاری یکصد و نود و دومین دوره MBA حضوری ماهان در استان گیلان

برگزاری یکصد و نود و دومین دوره MBA حضوری ماهان در استان گیلان

یکصد و نود و دومین دوره MBA حضوری مدرسه عالی کسب و کار ماهان در روز 29 شهریور ماه سال 96 در دفتر جذب مدرسه عالی کسب و کار ماهان استان گیلان در شهر رشت آغاز شد.

ادامه مطلب

مهارت آموزی باید جایگزین مدرک گرایی شود

مهارت آموزی باید جایگزین مدرک گرایی شود

براساس بند ۴ ماده ۴ لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است به منظور افزایش مهارت و تخصص نیروی کار، نسبت به ارایه مدارس عالی کسب و کار با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان، اقدام نماید و گزارش اجرای این بند را به مجلس اطلاع بدهد.

ادامه مطلب